ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
10.04.2567
0

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวยุพิน กวางไพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตามโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ และกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมลงนามแบบฟอร์มแสดงข้อตกลงการรับบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม (MOU)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.04.2567
2

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวยุพิน กวางไพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิต และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.03.2567
17

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวยุพิน กวางไพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมบริการข้อมูลธุรกิจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นในการริเริ่มต่อยอด และแก้ไขปัญหาธุรกิจ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยบริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (BSC) แก่ นางดอกรัก เนียมตระกูล วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านโพธิ์เลี้ยว วังศาลา ณ. ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักสาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook การใช้ Appication Canva ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของทางร้าน เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมลงนามแบบฟอร์มแสดง ข้อตกลง การรับบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม (MOU)

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03