คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.01.2566
1

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา และในที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงาน และภาคเอกชน พร้อมทั้งกิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดกาญจนบุรี จึงดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร มาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล และมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี อย่างเคร่งครัด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.01.2566
1

นางสาวอารยา ไสลเพชร  อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณี ลิ้มจิตสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และ นายอิสระ ราศีกุล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  ร่วมชมและให้ข้อเสนอแนะการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์เพื่อการตัดอ้อย ตามโครงการการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มีส่วนร่วมในการลดมลพิษของชุมชน กิจกรรมการศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักรการเกษตร เพื่อเก็บเกี่ยวอ้อย

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.01.2566
6

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเนตร์ กัญยะมาสา หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถี” ประจำปี พ.ศ. 2566 วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์วีรมหากษัตริย์ไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02