คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
19.09.2565
3

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
19.09.2565
1

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
16.09.2565
5

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวยุพิน กวางไพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมในโครงการการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เสมือนจริงเพื่อสร้างเสริมอาชีพให้แก่ กลุ่มเยาวชนในวัยทำงานที่อยู่นอกระบบการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา และอาชีพในกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02