คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.09.2564
4

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
15.09.2564
4

ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ บริษัท เอส.บี.ยูนิตี้ จำกัด, บริษัท ธัญญะทรานสปอร์ต (1991) จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุขเจริญทรัพย์ และวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ บริษัท เดอะฮับ เอราวัณ จำกัด, บริษัท ภูไพรเลค จำกัด และ บริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อสอบถามถึงการดำเนินกิจการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) และความต้องการในการช่วยเหลือทางด้านต่างๆ จากกองทุนฯ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
14.09.2564
7

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านมาตรฐานสากล ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนสู่ระบบมาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02