คุณกำลังมองหาอะไร?


 

วิสัยทัศน์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี  

“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ล้ำเลิศการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”