คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
16.06.2564
3

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.บริษัท ห้างทองรัตนไชย เยาวราช จำกัด 2.บริษัท 888 การเกษตร จำกัด 3.บริษัท คิง ออฟบิวดิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
16.06.2564
1

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. บริษัท ทองสุขฟู้ด จำกัด 2.บริษัท เดอะ เจอร์นีย์ เอ็กเพอร์ทีส (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
14.06.2564
8

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ จำนวน 3 ราย 1.บริษัท เจเนอรัล รีเทลเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภัทรการพิมพ์ 168 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมนันท์บริการ

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02