สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นายอิสระ ราศีกุล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม”ชาวเมืองกาญจน์น้อมใจภักดิ์ ปกป้องและถวายกำลังใจ” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นำโดย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ อปท. และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแต่งกายสวมเสื้อสีม่วง ลงนามถวายพระพร ร่วมร้องเพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง เพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความจงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี