วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม (FTX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ซึ่งจัดโดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม กระทรวงกลาโหม ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความพร้อมเผชิญกับภัยด้านความมั่นคง โดยมีพลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการฝึก ณ สนามบิน กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสนับสนุนอาหารและอุปกรณ์ร่วมการฝึก อาทิ บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด สนับสนุน เครื่องกระสุน บริษัท เอบีดีกาญจน์ จำกัด สนับสนุนปลากระป๋อง และบริษัท ฮาร์ท สปอร์ตแวร์ จำกัด สนับสนุนเสื้อเชิ้ต

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม (FTX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ซึ่งจัดโดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม กระทรวงกลาโหม ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความพร้อมเผชิญกับภัยด้านความมั่นคง โดยมีพลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการฝึก ณ สนามบิน กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสนับสนุนอาหารและอุปกรณ์ร่วมการฝึก อาทิ บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด สนับสนุน เครื่องกระสุน บริษัท เอบีดีกาญจน์ จำกัด สนับสนุนปลากระป๋อง และบริษัท ฮาร์ท สปอร์ตแวร์ จำกัด สนับสนุนเสื้อเชิ้ต