สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดสัมมนา เรื่อง “การประกอบกิจการโรงงาน มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

                   วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญสิทธิ์ เรืองผล เป็นประธานเปิดการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ “การประกอบกิจการโรงงาน มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการฯ โดยมีวิทยากร นายรักษพร ปานรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ให้ความรู้ด้านการจัดการโรงงาน สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นายอำไพ คงคา Manager-Environmental Assurance บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และ นายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฯ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ บทบาทของโรงงานอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ ซึ่งมีผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลวังศาลาเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 16 ราย ณ ห้องประชุม Excellence Center SCGP โรงงานวังศาลา ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี