สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ได้จัดให้มีโครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565 เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมขับเคลื่อนแนวคิด "บ้านเมืองสุจริตสู่การปฏิบัติ" โดยประกาศรับสมัครตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต จึงขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล จากเดิมภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นภายในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยสามารถส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ e-mail : banmuangsutjarit@gmail.com ให้ลงชื่อเรื่องว่า "โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล" พร้อมแนบไฟล์แบบฟอร์มและคลิปวีดีโอแนะนำตัวอย่างสุจริต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3A2xwyi

และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ๊ก "บ้านเมืองสุจริต" หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2242 5900 ต่อ 5491 ถึง 94