นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางมาตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

                    วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางเข้าตรวจราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,064,922 บาท พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท สยามบานาน่า จำกัด เลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปกล้วยน้ำว้า เป็นขนมขบเคี้ยว ภายใต้แบรนด์บานาน่า เพื่อติดตามการส่งเสริมผู้ประกอบการตามโครงการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565