ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่ระบบมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดกาญจนบุรี

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการสู่ระบบมาตรฐานสากล

 

กิจกรรมหลักของโครงการ :

1. ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

2. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน/ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานสากล/จัดทำบักทึกข้อตกลง (MOU)

3. วิเคราะห์ศักยภาพและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐาน

4. Pre Audit ตรวจประเมินเบื้องต้นสถานประกอบการ

5. ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565   

สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือสแกน Qr code ตามรูปภาพด้านล่างนี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

โทร. 0 3451 1305

E-mail : moi_kanchanaburi@industry.go.th