คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
08.08.2565
0

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวยุพิน กวางไพรหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานจ้างเหมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโครงการ “แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน”(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดงานที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
04.08.2565
0

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม (FTX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ซึ่งจัดโดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม กระทรวงกลาโหม ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีความพร้อมเผชิญกับภัยด้านความมั่นคง โดยมีพลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการฝึก ณ สนามบิน กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสนับสนุนอาหารและอุปกรณ์ร่วมการฝึก อาทิ บริษัท บุลเล็ท มาสเตอร์ จำกัด สนับสนุน เครื่องกระสุน บริษัท เอบีดีกาญจน์ จำกัด สนับสนุนปลากระป๋อง และบริษัท ฮาร์ท สปอร์ตแวร์ จำกัด สนับสนุนเสื้อเชิ้ต

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
01.08.2565
1

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางสาวยุพิน กวางไพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดพร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มเป้าหมายเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้บริการให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ผลิตชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีไทยไร่แสงสกุลรุ่ง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02