คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.01.2565
0

1.โครงการสินเชื่อเพิ่ม ศักยภาพ SME (รายใหม่) เพื่อปรับปรุง ลงทุน หมุนเวียน เสริมสภาพคล่องกิจการปัจจุบัน หรือ เริ่มต้นกิจการใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี เติมทุนหนุนผู้ประกอบการกลุ่ม BCG (Bio Circular Green) 2. โครงการสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME (รายใหม่) เพื่อปรับปรุง เสริมสภาพคล่องกิจการ หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 2 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี เติมทุนหนุนเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก ค้าส่ง 3. โครงการสินเชื่อ เพื่อฟื้นฟู SME (รายเดิม) เพื่อปรับปรุง ลงทุน หมุนเวียน เสริมสภาพคล่องกิจการ ฟื้นฟูกิจการในปัจจุบัน เริ่มต้นกิจการใหม่ วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 3 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี เติมทุน หนุนลูกค้าเดิม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
11.01.2565
0

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2565 โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี (นายบุญสิทธิ์ เรืองผล) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก อาจารย์นลินี ทองแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอกแบบกราฟิกและผลิตภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์ และอาจารย์นิตยา ไชยสงคราม ผู้เชี่ยวชาญการรับรองมาตรฐานฯให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
12.01.2565
6

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่ระบบมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2565

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02