คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.12.2565
0

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวสุวรรณี ลิ้มจิตสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมกิจกรรมงานแถลงเปิดนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ณ ห้องเดอะพอร์ทอลบอลรูม ชั้น 4 อาคารพอร์ทอล ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภารกิจพลิกฟื้นกระทรวง 4 มิติ มิติที่ 1 ธุรกิจ มิติที่ 2 ชุมชน สังคม มิติที่ 3 สิ่งแวดล้อม มิติที่ 4 การกระจายรายได้ ปรับการดำเนินงานสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม สู่วิถีใหม่ใน 4 มิติ อย่างสมดุลและยั่งยืน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.11.2565
2

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานบริษัทเอ็นแม๊กซ์ ไบโอแก๊ส วัน จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (น้ำเสียจากกากส่าเข้มข้น) เพื่อให้คำแนะนำในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการจัดการด้านมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน และแนะนำให้โรงงานมีความตระหนักในการประกอบกิจการที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ในการปล่อยคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับกลับคืนมาผ่านป่าหรือวิธีการอื่น โดยสามารถดำเนินการได้ผ่านมาตรการลดการปล่อยคาร์บอน ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการของเสียที่สะอาดขึ้น และมาตรการชดเชยการปล่อยคาร์บอน ได้แก่ การปลูกป่า เป็นต้น

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.11.2565
3

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยมีท่าน ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร นายสมหวัง บุญระยอง นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา และในที่ประชุม ได้ติดตามการดำเนินงานต่างๆ ทั้งในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงาน และภาคเอกชน พร้อมทั้งกิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02